کانون اندیشه جوان

برنامه مواضع بهشتی نقد و بررسی آراء و اندیشه های شهید بهشتی

برنامه مواضع بهشتی ؛ نقد و بررسی آراء و اندیشه های شهید بهشتی
  • 0
  • 1 جولای
  • 0

برنامه مواضع بهشتی ؛ نقد و بررسی آراء و اندیشه های شهید بهشتی

کاری از کانون اندیشه جوان و مجموعه فرهنگی هنری سرچشمه تاکنون چهار قسمت از شش قسمت این برنامه پخش شده است ، برای مشاهده