کانون اندیشه جوان

بسیج دانشجویی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران

  • 1
  • 28 اکتبر
  • 0

تأثیر انتخابات پیش روی آمریکا در مراودات ایران و آمریکا

فیلم کامل بیست و دومین نشست گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع تأثیر انتخابات پیش روی آمریکا در مراودات ایران و آمریکا