کانون اندیشه جوان

بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
  • 0
  • 21 ژانویه
  • 0

بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

فیلم کامل بیست و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع بررسی بودجه پیشنهادی سال 1400