کانون اندیشه جوان

بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر

وضعیت تشکلهای دانشجویی در دهه 90
  • 0
  • ۲۱ بهمن
  • 0

وضعیت تشکلهای دانشجویی در دهه ۹۰

فیلم کامل دوازدهمین نشست از سلسله نشست های تشکلهای دانشجویی با موضوع وضعیت تشکلهای دانشجویی در دهه 90

  • 0
  • ۱۱ اسفند
  • 0

فیلم کامل نشست «عدالت‌طلبی و مطالبه‌گری»

پنجمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی