کانون اندیشه جوان

بسیج صدا و سیما

  • 0
  • ۳ مهر
  • 0

تیزر برنامه حسین شهادت می دهد

مجموعه “حسین شهادت می دهد” پیرامون گفتمان عاشورا از دیدگاه اندیشمندان معاصر… کاری از کانون اندیشه جوان