کانون اندیشه جوان

بهره‌گیری شهید صدر از ابزار تحزب برای تحقق توحید در جامعه

بهره‌گیری شهید صدر از ابزار تحزب برای تحقق توحید در جامعه
  • 0
  • 24 آوریل
  • 0

بهره‌گیری شهید صدر از ابزار تحزب برای تحقق توحید در جامعه

ملک زاده ضمن اشاره به جایگاه تحزب در قرآن کریم، به بهره‌گیری شهید صدر از ابزار تحزب برای تحقق توحید و شعار لااله الا الل