کانون اندیشه جوان

بودجه 1400

بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
  • 0
  • 21 ژانویه
  • 0

بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

فیلم کامل بیست و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع بررسی بودجه پیشنهادی سال 1400

چالش های جدی بودجه 1400
  • 0
  • 20 ژانویه
  • 0

چالش های جدی بودجه ۱۴۰۰

کمتر بودجه ای مانند بودجه 1400 با چالش روبرو بوده است تا جایی که مجلس تا چند قدمی رد کلیات لایحه آن پیش رفت، اما علت این