کانون اندیشه جوان

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

  • 0
  • ۲۲ اسفند
  • 0

فیلم کامل نشست «بیانیه گام دوم انقلاب» از نگاه تشکل های دانشجویی

ششمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «گام دوم انقلاب اسلامی» با حضور سهراب فرزان پور «نایب دبیر انج