کانون اندیشه جوان

تاثیرگذاری نهادهای قانون‌گذاری بر کاهش نابرابری در شهر

تاثیرگذاری نهادهای قانون‌گذاری بر کاهش نابرابری در شهر
  • 0
  • 25 می
  • 0

تاثیرگذاری نهادهای قانون‌گذاری بر کاهش نابرابری در شهر

مهدیار ضمن اشاره به سیر تطور مفهوم عدالت شهری و مولفه‌های سنجش آن تصریح کرد: نهادهای شهری قوانینی را برای تمشیت اوضاع شه