کانون اندیشه جوان

تاثیر علامه طباطبایی در پیشبرد فلسفه اسلامی

تاثیر علامه طباطبایی در پیشبرد فلسفه اسلامی
  • 0
  • 9 نوامبر
  • 0

تاثیر علامه طباطبایی در پیشبرد فلسفه اسلامی

فیلم کامل نشست مجازی معاصرت فلسفه با موضوع «تاثیر علامه طباطبایی در پیشبرد فلسفه اسلامی» با حضور جناب آقای احمدرضا یزدان