کانون اندیشه جوان

تاریخ معاصر

ثبت نام حلقه متن خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویتی ایران»
  • 0
  • 22 آگوست
  • 0

ثبت نام حلقه متن خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویتی ایران»

کانون اندیشه جوان با توجه به ضرورت تبیین و پرداختن به مساله «هویت» قصد داریم حلقه متن­خوانی کتاب «تطورات گفتمان‌های هویت