کانون اندیشه جوان

تاریخ و اکنون (نشست سوم)

تاریخ و اکنون (نشست سوم)
  • 0
  • 9 اکتبر
  • 0

تاریخ و اکنون (نشست سوم)

فیلم کامل قسمت سوم نشست مجازی «تاریخ و اکنون» با حضور جواد سلیمانی امیری و سعید طاوسی مسرور