کانون اندیشه جوان

تجدد

گفتگوهای زنده تجدد رضاخانی
  • 0
  • 21 فوریه
  • 0

گفتگوهای زنده ” تجدد رضاخانی”

به مناسبت یکصدمین سالگرد کودتای رضاخان به بررسی دو موضوع «روند قدرت گرفتن رضاخان» و«کارنامه وی در حوزه اقدامات عمرانی و