کانون اندیشه جوان

تشکل های دانشجوی در دولت یازدهم و دوازدهم

تشکل های دانشجوی در دولت یازدهم و دوازدهم
  • 0
  • 27 جولای
  • 0

تشکل های دانشجوی در دولت یازدهم و دوازدهم

دولت یازدهم و دوازدهم در واپسین روزهای خود قرار دارد؛ تقریبا یک دهه ای که جامعه چالش های بسیاری را تجربه کرد اما شاید تش