کانون اندیشه جوان

تفکیک قوا پایه‌ هایی در تحول اندیشه غرب مدرن دارد

تفکیک قوا پایه‌ هایی در تحول اندیشه غرب مدرن دارد
  • 0
  • 30 اکتبر
  • 0

تفکیک قوا پایه‌ هایی در تحول اندیشه غرب مدرن دارد

نشست دوم مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا با موضوع «مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا» با حضور محمد جواهر