کانون اندیشه جوان

تقریباً هیچ

تقریباً هیچ
  • 0
  • 17 آگوست
  • 0

تقریباً هیچ

ملتی که از گذشته خود درس نگیرد، محکوم به تکرار آن است مصدق با اعتماد به امریکایی ها ، کودتا علیه خودش را رقم زد.