کانون اندیشه جوان

تمدن نوین اسلامی

بررسی وجوه تمدنی شخصیت حاج قاسم سلیمانی
  • 0
  • 10 ژانویه
  • 0

بررسی وجوه تمدنی شخصیت حاج قاسم سلیمانی

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های قهرمان ملت ، قهرمان امت با حضور فرشاد مهدی پور

شهید سلیمانی شخصیت کارگزار تمدن نوین اسلامی
  • 0
  • 5 ژانویه
  • 0

«شهید سلیمانی شخصیت کارگزار تمدن نوین اسلامی»

در دومین نشست از سلسله نشست های «قهرمان ملت، قهرمان امت» موضوع « بررسی وجوه تمدنی شخصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی » مو