کانون اندیشه جوان

توسعه

  • 0
  • 20 نوامبر
  • 0

چالش‌های عدالت و توسعه از دیدگاه فرشاد مومنی

فرشاد مومنی در این نشست به بسط نظرات خود نسبت به عدالت و توسعه می‌پردازد.