کانون اندیشه جوان

ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی

ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی
  • 0
  • 12 جولای
  • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی

یکی از متون پراهمیت و معتبر برای تحقق این هدف کتاب «نظریه اجتماعی و الهیات؛ فراسوی عقل سکولار» نوشته جان میلبنک است؛ که