کانون اندیشه جوان

ثبت نام کارگاه مهارتی «آموزش پژوهشگری»

ثبت نام کارگاه مهارتی «آموزش پژوهشگری»
  • 0
  • 20 نوامبر
  • 0

ثبت نام کارگاه مهارتی «آموزش پژوهشگری»

این جلسات سه شنبه هر هفته ساعت 9 صبح الی 13 با حضور دکتر صدرا حافظ در محل کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.