کانون اندیشه جوان

جاذبه

  • 0
  • ۲۰ آبان
  • 0

جاذبه و دافعه

ما جنایتکارانی را لعن می کنیم که به کودک شیرخوار هم رحم نکردند حجت الاسلام دکتر رهنمایی از جاذبه و دافعه می گوید…