کانون اندیشه جوان

جامعه و دین از دیدگاه فروید

جامعه و دین از دیدگاه فروید
  • 0
  • 18 دسامبر
  • 0

جامعه و دین از دیدگاه فروید

فیلم کامل نشست مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور جناب آقای محمد مهدی عباسی آغوی