کانون اندیشه جوان

جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)

جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)
  • 0
  • 9 مارس
  • 0

جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های انقلاب مستضعفان با حضور دکتر علی جعفری هرستانی

نشست اول : جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)
  • 0
  • 1 مارس
  • 0

نشست اول : جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)

به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کانون اندیشه در نشستی با حضور دکتر علی جعفری هرستانی پیرامون جایگاه م