کانون اندیشه جوان

جریانات فکری

تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران
  • 0
  • 15 سپتامبر
  • 0

تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران

فیلم کامل گفتگوی زنده « تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران» با حضور جناب آقای علیرضا سمیعی

فقر و محرومیت محتوای اصلی داستان‌های چپ در دوره پهلوی
  • 0
  • 13 سپتامبر
  • 0

فقر و محرومیت محتوای اصلی داستان‌های چپ در دوره پهلوی

با رهبری امام راحل(ره) تاریخ درباره دو نوع گفتار قضاوت کرد؛ گفتار چپی که می‌خواست عمل کند و گفتار مسلمانانی که تصمیم گرف

گفتگوی زنده تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران
  • 0
  • 11 سپتامبر
  • 0

گفتگوی زنده تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران

جریان های فکری چپ‌گرا، ملی و اسلامی که در فضای سیاسی قبل از انقلاب فعال بود، خود را به صورت جریان‌های برجسته‌تر در ادبیا