کانون اندیشه جوان

جریان اسلام ترکیه

جریان اسلامی ترکیه با متفکرین ایرانی!
  • 0
  • 31 دسامبر
  • 0

جریان اسلامی ترکیه با متفکرین ایرانی!

در پنجمين قسمت از سلسله جلسات كانون انديشه جوان با عنوان «ما و تركيه»، موضوع «جريان اسلامي در تركيه و رابطه آن با ايران»