کانون اندیشه جوان

جمهور مردم نیازمند بازنگری؟

جمهور مردم نیازمند بازنگری؟
  • 0
  • 20 آوریل
  • 0

جمهور مردم نیازمند بازنگری؟

انقلاب اسلامی توانست با کنار زدن سالها شاهنشاهی در کشور ایران، جمهوری را حاکم کند اما بسیاری معتقدند نقش مردم محدود در ا