کانون اندیشه جوان

جنگ نرم

چالش های گام دوم در حوزه فرهنگ
  • 0
  • 2 مارس
  • 0

چالش های گام دوم در حوزه فرهنگ

سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی با توجه به جنگ نرم دشمن با حساسیت ها و چالش های بسیاری روبرو است. برنامه ریزی بر اساس

جنگ مخملی
  • 0
  • 23 فوریه
  • 0

جنگ مخملی

با این که در تعاملات کشورها مانند قدیم حرفی از جنگ نیست اما جنگ های در حال رخداد بیش از گذشته است. دست چدنی دشمن در کار