کانون اندیشه جوان

جهاد باطل

امر به معروف و نهی از منکر
  • 0
  • 15 اکتبر
  • 0

جهاد حق ؛ جهاد باطل

حجت الاسلام مهدوی کنی از معانی گوناگون جهاد می گوید.