کانون اندیشه جوان

جهانگیر کرمی

مارکسیسم در روسیه
 • 0
 • 21 نوامبر
 • 0

مارکسیسم در روسیه

فیلم کامل نشست مجازی سایه های مارکس با موضوع «مارکسیسم در روسیه» با حضور جناب آقای جهانگیر کرمی

لنین و آغاز شکل گیری کمونیست در روسیه
 • 0
 • 20 نوامبر
 • 0

لنین و آغاز شکل گیری کمونیست در روسیه

نشست دوم مجازی سایه های مارکس با موضوع «مارکسیسم در روسیه» با حضور جهانگیر کرمی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

نشست دوم: مارکسیسم در روسیه
 • 0
 • 16 نوامبر
 • 0

نشست دوم: مارکسیسم در روسیه

این نشست پنج‌شنبه 27 آبان ماه ساعت 21 با حضور جهانگیر کرمی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  بر

نشست مجازی سایه های مارکس
 • 0
 • 16 نوامبر
 • 0

نشست مجازی سایه های مارکس

این نشست چهارشنبه و پنج‌شنبه 26 و 27 آبان ماه ساعت 21 با حضور سلمان فتوتیان و جهانگیر کرمی در صفحه اینستاگرام کانون اندی