کانون اندیشه جوان

جهانی سازی

  • 0
  • ۳۰ بهمن
  • 0

استقلال و ارزش‌های جهانی

نخستین نشست همایش استقلال و ارزش‌های جهانی برگزار شد.