کانون اندیشه جوان

جواد نظری‌ مقدم

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان

در همین راستا قصد داریم تا پنج‌شنبه 13 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر جواد نظری مقدم در نشستی مجازی تحت عنوان

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار موضوع «رتوریک سیاسی و انتخابات» ، «فضای مجازی و ت