کانون اندیشه جوان

حامدطونی

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه
  • 0
  • 5 می
  • 0

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه

فیلم کامل سی و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور دکتر حامد طونی (موسس و مدیر مدرس