کانون اندیشه جوان

حامد طونی

تربیت تفکر در تشکل های دانشجویی
  • 0
  • 4 می
  • 0

تربیت تفکر در تشکل های دانشجویی

برای تمدن سازی اسلامی دو عنصر لازم است ؛ یکی تولید فکر و دیگری پرورش انسان. آیا نگاه تمدنی امامین انقلاب را فعالین دانش