کانون اندیشه جوان

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه

  • 0
  • 24 آوریل
  • 1

شریعتی را بهتر بشناسیم

مصاحبه با حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه(نویسنده کتاب « شریعتی،دین و جامعه»)