کانون اندیشه جوان

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه

  • 0
  • ۴ اردیبهشت
  • 0

شریعتی را بهتر بشناسیم

مصاحبه با حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه(نویسنده کتاب « شریعتی،دین و جامعه»)