کانون اندیشه جوان

حسین بارانی

صوت نشست موانع تحول در سازمان صدا و سیما
  • 0
  • 29 دسامبر
  • 0

صوت نشست موانع تحول در سازمان صدا و سیما

صوت هفتاد و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با حضور حسین بارانی و علی اسکندری را بشنوید.

احیای رسانه ی ملی
  • 0
  • 28 دسامبر
  • 0

احیای رسانه ی ملی

برنامه ها و راهکارهای تحول در سازمان صدا و سیما چیست؟ آیا با محافظه کاری و عدم شفاف سازی در سیستم مدیریتی، می توان در مس