کانون اندیشه جوان

حقوق بشر

فلسطین مسئله انسان ها
  • 0
  • 12 می
  • 0

فلسطین مسئله انسان ها

دیگر صرفا بحث از آرمان فلسطین نیست، یک مسئله انسانی در حال رخداد است

قربانی های شانزلیزه
  • 0
  • 17 نوامبر
  • 0

قربانی‌های شانزلیزه

هوای شانزلیزه آفتابی نیست، خشونت پنهان در مهد تناقض اروپا به اوج خود رسیده و جمعیتی که سرنوشت قاره سبز را دستخوش تحول قر