کانون اندیشه جوان

حلقات مطالعاتی

 • 0
 • ۲ مرداد
 • 0

فرصت تخفیف ثبت نام حلقات مطالعاتی و متن خوانی

کانون اندیشه جوان در راستای خدمت رسانی به فرهیختگان، دانشجویان و علاقمندان  به حوزه های علوم انسانی، فرصت استفاده از تخف

دوره مطالعاتی شهید سید مرتضی آوینی
 • 5
 • ۱ مرداد
 • 0

دوره مطالعاتی شهید سید مرتضی آوینی

کانون اندیشه جوان در راستای پرورش دانشجویان نخبه، همواره در تلاش است تا بستری مناسب را به منظور تبادل نظر بین اساتید و د

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی امام خمینی
 • 0
 • ۳۰ تیر
 • 0

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی امام خمینی

کانون اندیشه جوان در راستای پرورش دانشجویان نخبه، همواره در تلاش است تا بستری مناسب را به منظور تبادل نظر بین اساتید و د

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی شهید مطهری
 • 2
 • ۲۹ تیر
 • 4

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی شهید مطهری

این دوره با محوریت اندیشه سیاسی شهید مطهری در ده جلسه بصورت مجازی برگزار می شود.