کانون اندیشه جوان

حمزه گرجی

بررسی ابعاد اقتصادی بیانیه گام دوم
  • 0
  • 24 فوریه
  • 0

بررسی ابعاد اقتصادی بیانیه گام دوم

فیلم کامل سی و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع بررسی ابعاد اقتصادی بیانیه گام دوم این