کانون اندیشه جوان

حمید رضا شاکرین

آیین خودساخته
  • 0
  • 30 نوامبر
  • 0

آیین خودساخته

سکولاریسم را مفهومی علمی و غیر ایدئولوژیک می خوانند که به توسعه می انجامد اما به واقع این مفهوم چه معنایی داشته و به چه

چرا رهبری در امور دخالت نمی کند؟
  • 0
  • 20 آوریل
  • 0

چرا رهبری در امور دخالت نمی کند؟

چرا رهبر با توجه به وضعیت معیشتی مردم و ناتوانی دولت در بهبود امور، رییس جمهور را برکنار نمی کند، چرا در مواقعی که مسئول