کانون اندیشه جوان

حمید رضا میررکنی

دانشگاه در استخدام احزاب سیاسی ؟
  • 0
  • 17 اکتبر
  • 0

دانشگاه در استخدام احزاب سیاسی ؟

ائتلاف ناملموس و قدرتمند علیه دانشگاه چه کسانی بوده و چگونه شکل گرفته اند ؟

  • 0
  • 3 اکتبر
  • 0

نقش و عملکرد تشکل های دانشجویی در تقویت بنیه فکری دانشجویان

فیلم کامل هجدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکل دانشجویی با موضوع نقش و عملکرد تشکل های دانشجویی در تقویت بنیه فکری