کانون اندیشه جوان

حمید محمد پور

تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری رهبر انقلاب
  • 0
  • 26 می
  • 0

تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری رهبر انقلاب

فیلم کامل چهل و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فک

روی مدار تحول
  • 0
  • 25 می
  • 0

روی مدار تحول

تحول خط قرمز نیست؛ نیازی است که در زمینه حکمرانی بهتر احساس می شود. درباره تحول، آنچنان که باید باشد، نه آنطور که بازن