کانون اندیشه جوان

حوزه

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری
  • 0
  • 21 جولای
  • 0

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری

فیلم کامل چهل و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی افشاری مهر (جانشین بسیج دا

وحدت سازنده
  • 0
  • 20 جولای
  • 0

وحدت سازنده

از دغدغه های اصلی امام در سال های آخر عمرشان وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه بود، علت تاکید امام بر این مهم چه بوده است و آی