کانون اندیشه جوان

حکمت نهضت حسینی

  • 0
  • ۸ آبان
  • 0

حکمت نهضت حسینی

هدف نهضت حسینی رسیدن به مقصد دین و بعثت است آیت الله قائم مقامی پیرامون حکمت نهضت حسینی می گوید برای مشاهده این کلیپ در