کانون اندیشه جوان

حیدر مستخدمین حسینی

 • 0
 • 7 ژانویه
 • 0

فیلم کامل نشست «ریشه‌های تاریخی و فرهنگی فساد اقتصادی در ایران»

اولین نشست از سلسله نشست‌های «عدالت و توسعه»

 • 0
 • 6 ژانویه
 • 0

گزارش تصویری از نشست «ریشه‌های تاریخی و فرهنگی فساد اقتصادی در ایران»

تصاویری از اولین نشست از سلسله نشست‌های عدالت و نوسعه

 • 0
 • 16 اکتبر
 • 0

راهکارهای نجات از رانت

به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • 0
 • 14 اکتبر
 • 0

رانت و راهبردهای مقابله با آن

نشست «رانت» برگزار می‌شود