کانون اندیشه جوان

خواجه نصیر الدین طوسی

  • 0
  • 22 نوامبر
  • 0

چرا اخلاق ناصری بخوانیم؟

این حلقه متن‌خوانی با تدریس آقای محمدرضا یقینی از 5 آذر به مدت 10 جلسه در روز‌های چهارشنبه، ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.