کانون اندیشه جوان

خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس

خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس
  • 0
  • 20 نوامبر
  • 0

خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس

فیلم کامل نشست مجازی سایه های مارکس با موضوع «خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس» با حضور جناب آقای سلمان فتوتیان