کانون اندیشه جوان

داستان

اندیشه در بستر رمان
  • 0
  • 23 نوامبر
  • 0

اندیشه در بستر رمان

اگر رمان را صرفا به عنوان یک داستان و قطعه ادبی می خوانید، حتما این مقاله تصویری را ببینید.

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان
  • 0
  • 22 نوامبر
  • 0

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان

این نشست سه‌ شنبه 2 آذر ماه ساعت 15 با حضور حامد رشاد تحت عنوان «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌ های مدرن» در صف