کانون اندیشه جوان

دانشجویان روی مدار هسته ای

دانشجویان روی مدار هسته ای
  • 0
  • 13 آوریل
  • 0

دانشجویان روی مدار هسته ای

حادثه نطنز دوباره بحث هایی را پیرامون موضوع هسته ای، سود و زیان آن برای کشور و ارتباطش با سیاست خارجی بر سر زبان ها اندا