کانون اندیشه جوان

دانشجو دانشگاه تشکل های دانشجویی

راه حل تشکل‌های دانشجویی برای فعالیت در دوران کرونا و خروج از انفعال
  • 0
  • 6 آگوست
  • 0

راه حل تشکل‌های دانشجویی برای فعالیت در دوران کرونا و خروج از انفعال

فیلم کامل پنجاه و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور رضا باقری( مدیر سابق مدرسه کا

کرونا ، تشکل ها را بیمار کرد؟
  • 0
  • 3 آگوست
  • 0

کرونا ، تشکل ها را بیمار کرد؟

کرونا بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و علم تاثیر گذاشت و بسیاری از مناسبات، ساختارها و رویکردها را دچار بحران و چالش کرد؛ دانشگ