کانون اندیشه جوان

دانشجو

هویت جنبش دانشجویی
 • 0
 • 8 دسامبر
 • 0

هویت جنبش دانشجویی

فیلم کامل شصت و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی ریاحی پور (مسئول سیاسی ساب

جنبش های جریان مطالبه گر
 • 0
 • 7 دسامبر
 • 0

جنبش های جریان مطالبه گر

در بررسی جنبش های دانشجویی این مسئله مطرح می شود که آنها تا چه حد توانسته اند در جریان سازی و تحقق اهداف و آرمان هایشان

کالک در پله هفتادم
 • 0
 • 7 دسامبر
 • 0

کالک در پله هفتادم

بررسی موضوعات اندیشه ای و مسائل جاری کشور و دانشجویی از نگاه نمایندگان تشکل های دانشجویی آنهم در فضای تضارب آرا و گفتگو

نحوه ورود تشکل های دانشجویی در حوزه مسائل صنفی
 • 0
 • 1 دسامبر
 • 0

نحوه ورود تشکل های دانشجویی در حوزه مسائل صنفی

فیلم کامل شصت و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور سرکار خانم میترا هدایتی (عضو ش

پیوند تشکیلات با مسائل صنفی
 • 0
 • 30 نوامبر
 • 0

پیوند تشکیلات با مسائل صنفی

آیا تشکل های دانشجویی توانایی نقش آفرینی مثبت در مسائل صنفی دانشگاه را دارند؟ با ورود تشکیلات به فعالیت های صنفی، مسیر ر

تاریخچه و فراز و فرودهای جریان مطالبه گری در جنبش دانشجویی
 • 0
 • 24 نوامبر
 • 0

تاریخچه و فراز و فرودهای جریان مطالبه گری در جنبش دانشجویی

فیلم کامل شصت و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی رنود (فعال سابق بسیج دانشجو

دانشجوی مطالبه گر؛ پویایی و تحرک انقلابی
 • 0
 • 23 نوامبر
 • 0

دانشجوی مطالبه گر؛ پویایی و تحرک انقلابی

فعالان دانشجویی برای انقلابی ماندن، می بایست در ٣ جبهه جهاد کنند؛ هم باید تمایل اصحاب منافع و اغراض را برای سوء استفاده

نحوه مطالبه گری و کنشگری تشکل های دانشجویی در نسبت با دولت سیزدهم
 • 0
 • 17 نوامبر
 • 0

نحوه مطالبه گری و کنشگری تشکل های دانشجویی در نسبت با دولت سیزدهم

فیلم کامل شصت و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد فخرا (مسئول اسبق بسیج دان

تشکل ها در ایستگاه سیزدهم
 • 0
 • 16 نوامبر
 • 0

تشکل ها در ایستگاه سیزدهم

تشکل های دانشجویی همیشه از کنش گران فعال در مواجهه با دولت ها بوده اند. مطالبه گری آنها البته بسته به دولت منتخب و رویک